Hlađenje vina
Hlađenje vina

Buduci da u kipnji temperatura mošta znatno raste, čime se smanjuju aromatski potencijali vina, mošt je u kipnji potrebno hladiti. Optimalna temperatura prilikom kipnje bijelog mošta je oko 18 stupnjeva C.