naziv:
CO FRIGO TEHNIKA d.o.o.
puni naziv:
CO FRIGO TEHNIKA d.o.o. za montažu rashladnih uređaja, proizvodnju, veleprodaju i usluge
 
 
adresa:
Poljska 14, Strahoninec
 
40000 Čakovec
 
Hrvatska
 
 
telefon:
+385 40 333 427
fax:
+385 40 333 427
mobile:
+385 98 9020 724
 
 
e-mail:
 
 
porezni broj (OIB):
41956341999
IBAN:
HR34 2340 0091 1160 1303 8 (otvoren kod PBZ Zagreb)