Nadopuna plina
Svaki klima uređaj mora imati dostatnu količinu rashladnog plina za nesemetan rad. Ukoliko količina u samom uređaju nije dovoljna, potrebna je dopuna.
Novi klima uređaji imaju doličinu dostatnu za nekoliko metara instalacije, a za sve preko toga treba dopunjavati s određenom količinom.

Ukoliko se navodi da je nadopuna plina 20g/m, znači da svaki daljnji metar treba u sustav dodati 20g rashladnog plina.