Prednapunjena dužina cijevi
Svaki novi klima uređaj ima određenu količinu rashladnog plina. Kako prosječnom korisniku ta količina izražena u gramima ili kilogramima ne bi ništa značila, iskazuje se za koliku dužinu cijevi je ta količina dovoljna.

Npr. ako se navodi da je prednapunjena dužina cijevi 5 metara, to znači da neće biti potrebna dopuna ukoliko razmak između vanjske i unutarnje jedinice bude jednak ili manji od 5 metara.