Prednapunjena dužina cijevi

Svaki novi klima uređaj isporučuje se s određenom količinom rashladnog plina.
Taj podatak se iskazuje u metrima te pokazuje za koju dužinu cijevi je dostatna količina.
Npr. ako se navodi da je prednapunjena dužina cijevi 3 metara,
to znači da neće biti potrebna dopuna ukoliko razmak između vanjske i unutarnje
jedinice bude jednak ili manji od 3 metara.

Kod montiranja dužih cijevi potrebno je dopuniti instalaciju, a o tome vodi računa stručna osoba - instalater klima uređaja.