R410A R407C rashladni plin

Obično se postavlja pitanja koja je razlika između ta dva plina.
Oba plina su ekološka ali R407C je zamjena za neekološki plin R22.

Svi moderniji uređaji koriste R410A i R32 rashladni plin dok R407C koriste uređaji zastarjele tehnologije.